Artykuł ekspercki – Zrozumienie spadków ciśnienia w systemach sprężonego powietrza: Przyczyny i sposoby zapobiegania

142

Spadek ciśnienia to zmniejszenie ciśnienia powietrza w układzie sprężonego powietrza, gdy powietrze przemieszcza się od wylotu sprężarki do punktu użytkowania. Zjawisko to występuje, gdy sprężone powietrze przemieszcza się przez system dystrybucji i może wystąpić na każdym etapie między wylotem sprężarki a końcowym zastosowaniem sprężonego powietrza. Dobrze zaprojektowany system sprężonego powietrza powinien utrzymywać straty ciśnienia poniżej 10% ciśnienia wylotowego sprężarki.

Spadki ciśnienia mogą powodować zmniejszenie wydajności operacyjnej procesu produkcyjnego, wpływając na zużycie energii, koszty operacyjne i wydajność. Znaczne spadki ciśnienia mogą również negatywnie wpływać na wydajność sprężarki powietrza, prowadząc do nadmiernego zużycia energii. Biorąc pod uwagę, że sprężone powietrze jest niezbędnym i kosztownym narzędziem dla wszystkich gałęzi przemysłu, zapobieganie spadkom ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia niepożądanego wzrostu kosztów energii i kosztów operacyjnych.

Dlaczego mój system sprężonego powietrza traci ciśnienie?

Aby zapewnić stały poziom ciśnienia w układzie sprężonego powietrza, niezbędny jest bezszwowy zamknięty obieg lub podłączony wąż, aby sprężone powietrze mogło płynnie przepływać. Wszelkie zmiany w tym systemie, takie jak luźne części, przeszkody lub szorstkie powierzchnie wewnętrzne, mogą zakłócać przepływ powietrza. Zakłócenia te, prowadzące do wahań ciśnienia sprężonego powietrza, można podzielić na dwie podstawowe kategorie – problemy z dystrybucją powietrza i problemy z komponentami jakości powietrza.

Najczęstsze przyczyny spadków ciśnienia sprężonego powietrza obejmują:

 • Wycieki sprężonego powietrza: Wycieki powietrza prowadzą do niskiego ciśnienia powietrza, co może zakłócać pracę i zwiększać koszty operacyjne. Wycieki te mogą pochodzić z systemu rur i wszystkich połączeń. Nieszczelności mogą prowadzić do spadku ciśnienia w układzie, wpływając na wydajność narzędzi i urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Może to skutkować zmniejszoną produktywnością i potencjalnie pogorszyć jakość produktu.
 • Zanieczyszczenie olejem: Zanieczyszczenie olejem w przewodach sprężonego powietrza może prowadzić do uszkodzenia uszczelek, a w konsekwencji do pęknięć lub pęcznienia. Obecność oleju jest szczególnie szkodliwa dla elementów plastikowych, często powodując ich pękanie.
 • Brak szkoleń dla pracowników: Poinformuj swoich pracowników o znaczeniu wykrywania nieszczelności w układzie sprężonego powietrza i sposobie ich zgłaszania. Będzie to zachęcać do kultury efektywności energetycznej i oszczędzania energii.
 • Potrzeby w zakresie napraw: Uszkodzone części, takie jak filtry wlotowe, wentylatory, kolektory i włączniki/wyłączniki, często prowadzą do spadków ciśnienia w sprężarkach powietrza.
 • Problemy z przepływem: Problemy z przepływem w systemach sprężonego powietrza mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nieprawidłowe złącza węży, uszkodzone wskaźniki i zatkane filtry wlotowe. Problemy te zakłócają przepływ ciśnienia, prowadząc do nieefektywności i zmniejszonej wydajności.

Jak zminimalizować spadki ciśnienia w systemach sprężonego powietrza?

Aby zminimalizować spadki ciśnienia sprężonego powietrza, niezbędne jest całościowe podejście do projektowania systemu i jego bieżącej konserwacji. Chłodnice końcowe, separatory wilgoci, osuszacze i inne elementy uzdatniania powietrza powinny być włączone do projektu systemu sprężonego powietrza, aby zapewnić najniższy spadek ciśnienia i maksymalną wydajność operacyjną. Zalecane najlepsze praktyki konserwacyjne powinny być przestrzegane i rejestrowane po instalacji, aby zapewnić minimalne spadki ciśnienia.

Dodatkowo, użytkownicy sprężonego powietrza mogą również przyjrzeć się następującym strategiom minimalizowania spadków ciśnienia:

 • Przeprojektowanie systemu sprężonego powietrza: Prawidłowe zaprojektowanie systemu dystrybucji. Spróbuj zmodyfikować projekt systemu, aby wyeliminować wszelkie elementy pośredniczące.
 • Problemy z komponentami dystrybucji: Sprawdź węże i rurki pod kątem problemów z przepływem powietrza, takich jak zagięcia, fałdy lub otwory, które mogą prowadzić do spadku ciśnienia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek należy wymienić części.
 • Konserwacja filtrów sprężonego powietrza: Aby ograniczyć wpływ wilgoci, taki jak korozja rur, należy konserwować filtry powietrza i osuszacze. Regularnie czyść filtry powietrza i wymieniaj je, jeśli są zatkane lub zabrudzone.
 • Wymień wadliwe części: Regularnie sprawdzaj osuszacze, separatory i chłodnice końcowe, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Wymień te części, gdy się zepsują lub przestaną działać wydajnie.
 • Minimalizacja odległości przemieszczającego się powietrza: Spadki ciśnienia mogą wystąpić, gdy powietrze przemieszcza się na duże odległości. Zmniejszenie odległości, jaką sprężone powietrze musi pokonać w systemie dystrybucji. Liczba węży i złączy w systemie dystrybucji powinna być jak najmniejsza i należy unikać niepotrzebnego stosowania komponentów, które zwiększają drogę powietrza.
 • Zresetować regulatory ciśnienia sprężarki powietrza: Zmień ustawienia regulatorów ciśnienia sprężarki powietrza, aby uniknąć strat energii. Wymienić regulator na nowy model, jeśli spadek ciśnienia nie ustępuje.
 • Leak Management Program: Rozważ wdrożenie kompleksowego programu zarządzania wyciekami, który obejmuje regularne audyty, śledzenie wycieków i pomiary wydajności w celu ciągłej poprawy wydajności systemu sprężonego powietrza.

Autor: Niccolò Casini, product manager ELGi Compressors Europe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię